Kříž s růžičkami

 

Kříž se džbánem

 

Sepnuté ruce k modlitbě

 

Kříž v modrém pozadí

 

Matka B.Czestochovská

 

Dívka v kroji u kříže

 

Madona s dítětem v náručí

 

Nápis Kristus život náš

 

František z Asisii

 

Ježíš Kristus

 

Ježíš Kristus

 

Panna Marie s Jezulátkem

 

Ježíš Kristus s Petrem

 

Pražské Jezulátko